home
 
16 let zkušeností
Snažíme se našim zákazníkům poskytnout služby, které potřebují a které u nás naleznou "na jednom místě".
 

Zpracování účetnictví

Podvojné účetnictví

 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky
 • Evidence DPH, záznamní povinnost
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Skladová evidence zásob
 • Zpracování statistických výkazů
 • Silniční daň, ostatní daně

Daňová evidence

 • Peněžní deník
 • Kniha závazků a pohledávek
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence DPH; záznamní povinnost
 • Daňové přiznání
 • Silniční daň; ostatní daně

Personalistika a mzdy

 • Vyhotovení pracovních smluv
 • Vyhotovení DPČ a DPP (dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce)
 • Vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
 • Výplatní pásky
 • Výplatní listina včetně výčetky
 • Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
 • Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě
 • Zpracování statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu v rozsahu podkladů z účetnictví.
 • Sledování termínů povinných školení

Kontakty na pracovníky ekonomického oddělení


Jsme partnery:
Microsoft PartnerKerio Certified PartnerApple DeveloperESET Bronze PartnerSTAPRO 
Sign In