NABÍZÍME

 • Dodávky materiálu pro klinické laboratoře.
 • IT služby, technickou podporu – vzdáleně i na pracovišti.
 • Licencování antivirových produktů ESET.
 • Internetový obchod - kompletní dodávky výpočetní techniky.
 • Služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a personalistiky.

SLUŽBY


Pomocí efektivně nastavených procesů poskytujeme následující činnosti:

 • koupi a prodej laboratorního a zdravotnického materiálu.
 • pronájem nebytových prostor.

IT SLUŽBY

Naše společnost působí v oblasti IT zajišťováním služeb, dodávek techniky, servisu, programování a poradenství. Specializujeme se zejména na sektor zdravotnictví (polikliniky, ambulance, laboratoře…). Preferujeme individuální přístup a dlouhodobou spolupráci.

 • Kompletní dodávky výpočetní techniky - internetový obchod.
 • Správu a servis počítačových sítí, serverů a pracovních stanic - servis@medivis.cz.
 • Komplexně řešíme internetovou komunikaci, bezpečnost a zálohu dat.
 • Zajišťujeme prodej, instalaci, konfiguraci a podporu všech produktů firmy Kerio Technologies - kerio@medivis.cz.
 • Zajišťujeme prodej, instalaci, konfiguraci a podporu produktů firmy ESET, spol. s r.o. - eset@medivis.cz.
 • Zajišťujeme prodej, instalaci, konfiguraci a podporu produktů firmy Microsoft.
 • Programování, zakázkový vývoj a implementace softwarových aplikací.
 • Instalace a konfigurace ambulantního a laboratorního software.
 • Vzdálenou správu a údržbu pracovních stanic i serverů.
 • Telefonickou podporu.
 • Elektronický přenos laboratorních výsledků.
 • Dodávky spotřebního materiálu.
 • Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny - zpracování zdravotnických dat včetně validace (vyhledání a oprava chyb), fakturace a vykázání dávek prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven, zpracování statistik.

IT Služby

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, personalistika a mzdy. Věnujte se své odbornosti a starosti s účetnictvím nechte na nás.

Podvojné účetnictví

 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky.
 • Evidence DPH.
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů.
 • Skladová evidence zásob.
 • Zpracování statistických výkazů.
 • Silniční daň, ostatní daně.

Daňová evidence

 • Peněžní deník.
 • Kniha závazků a pohledávek.
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku.
 • Evidence DPH.
 • Silniční daň, ostatní daně.

Účetní služby

Personalistika a mzdy

 • Vyhotovení pracovních smluv.
 • Vyhotovení DPČ a DPP (dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce).
 • Vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru.
 • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.
 • Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
 • Výplatní pásky.
 • Výplatní listina včetně výčetky.
 • Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění).
 • Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě.
 • Zpracování statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu v rozsahu podkladů z účetnictví.
 • Sledování termínů povinných školení.

Cílem naší činnosti je usnadnit zdravotníkům jejich práci - vyřešit za ně administrativu, zajistit řešení a poskytnout technickou podporu.